This project is read-only.

dotnetKargo - Kargo Otomasyonu

dotnetKargo eğitim amacıyla hazırlanmış, bir çok uç birimi destekleyen, kapsamlı bir kargo otomasyon sistemidir. Sistemdeki roller ve istemciler ve bunlarla ilgili uygulama yapıları şu şekildedir:
  • Yönetici Paneli - Windows Forms tabanlı uygulama - Kargo Şubesi ve Dağıtım merkezi ekleme silme işlemleri, detaylı raporlama
  • Şube Paneli - Windows Forms tabanlı uygulama - Müşteriden kargo kabul, müşteriye kargo teslimi gibi işlemler
  • Dağıtım Merkez Paneli - Windows Forms tabanlı uygulama - Kargonun hedefe ulaşırken geçmesi gereken merkezlerdeki araca yükleme, indirme gibi işlemlerin yapıldığı uygulama
  • Kargo Takip Uygulaması - ASP.net uygulaması - Müşterinin anlık olarak kargosunun nerede olduğunu, hangi dağıtım merkezlerinden geçtiğini takip edebileceği web uygulaması.

Ekran Görüntüleri

Ekran görüntüleri internet explorer'da sorun çıkarabilmektedir. Lütfen başka bir tarayıcı kullanın.Yönetim Paneli


Şube Ekranı


Kargo Rota İşlem Dökümü


Kargo Takip Uygulaması

Altyapı

Proje SQL Server ve C# kullanılarak geliştirilmiştir. Şubeler ve merkezler arası rota belirlemede özel bir algoritma kullanılmıştır.

Projede kullanılan özel ağaç yapısı, merkez node yok, bunun yerine ana merkezler çoktan çoğa ilişkilendiriliyor.


Özel ağaç yapısının DB'de tutuluşu.

İndirme ve Kaynak Kod

Proje GPL2 altında geliştirilmektedir.

İndirmek için: https://kargo.codeplex.com/releases/view/104647
Kaynak Kod için: https://kargo.codeplex.com/SourceControl/BrowseLatest

bağlantılarını kullanabilirsiniz.

Last edited Apr 6, 2013 at 4:26 PM by roser137, version 12